Resurse materiale pentru clasele 0-XII Imprimare E-mail
Scris de Mihaela Zarna   

- 42 săli de clasă, din care: - 1 sală de clasă transformată în izolator
- 1 sală pentru învăţământ special 
-  laboratoarele de fizică, chimie, biologie, AEL au fost transformate în săli de clasă
- 1 laborator de informatică
-
1 sală se sport polifuncţională
-
1 bibliotecă
-
1 cabinet de consiliere educaţională
-
1 cabinet logopedie
-
1 cabinet medical


Baza materială

Liceul are o dotare materială de excepție, sălile de clasă sunt moderne, dotate cu mateial didactic corespunzător.
Mobilierul școlar este nou in majoritatea claselor (bănci individuale și duble.
În fiecare sală de clasă din liceu este amenajat câte un cabinet pentru fiecare disciplină şcolară.
Unitatea dispune de aparatură audio-video, cameră de filmat, radio-casetofoane, aparat de fotografiat, televizoare, table interactive, videoproiectoare.
Pentru lecţiile online, cele 41 de clase au fost dotate cu calculatoare, monitoare, camere web, stickuri wifi şi cablu de internet, boxe, coşuri cu capac şi pedală pentru colectare măşti.
Băncile duble din sălile de clasă s-au separat cu plexiglas.
S-au montat 3 termoscanere la intrările principale şi la intrarea fiecărei săli de clasă au fost puse dispensere cu dezinfectant.

În sălile de clasă sunt montate camere audio-video pentru supravegherea elevilor la examenele naționale.

Baza materială pentru sala de sport conţine: echipament sportiv, cal, capre, trambuline, spaliere, saltele, mingii, dar şi dotări mai moderne, cum ar fi: mese de tenis amenajate în curte şi mese de tenis mobile în interiorul şcolii.

În curtea liceului sunt amenajate cu instalaţie de nocturnă:

- un teren de fotbal;
- un teren de handball;
- un teren de baschet.
Instituția dispune și de o sală de sport modernă aflată în apropierea primăriei orașului Otopeni.

Resursele materiale de care beneficiază această unitate de învăţământ atestă eficienta organizare a liceului, structura sa modernă şi preocuparea permanentă pentru bună desfăşurare a procesului instructiv-educativ.

Au fost preocupări permanente pentru înnoirea şi modernizarea bazei materiale a liceului, folosindu-se în primul rând, fonduri provenite  de la bugetul local.