Inchide
Top Panel

 

           

 

,,Cel ce cunoaşte este ca lumânarea aprinsă de la care pot lua lumină mii de alte lumânări.”

                                                                                              Sf. Ioan Gură de Aur

 

Ioana Ungureanu a răsărit ca o luminiţă în ziua de 15 martie 1963, în Otopeni, părinţii ei fiind Gheorghe şi Ana Grigore.

A urmat cursurile primare şi gimnaziale la şcoala din Otopeni, unde s-a remarcat ca elev-model, înzestrat de Dumnezeu cu mult har şi talent, bun simţ şi modestie. În această perioadă s-a remarcat prin talentul scriitoricesc, reuşind să transforme o lucrare de olimpiadă într-o creaţie literară de excepţie.

Pasiunea pentru literatură a continuat şi în anii de liceu, deşi urma profilul real, iar rezultatele obţinute la concursurile şcolare au fost impresionante.

Urmându-şi vocaţia pentru cuvânt, se înscrie la Facultatea de Filologie a Universităţii din Bucureşti în 1982, absolvind-o în 1986.

Din septembrie 1989, devine profesor de Limba şi literatura română la Şcoala nr. 9 Otopeni, actualul Liceu Teoretic ,,Ioan Petruş”.

Fiind o perfecţionistă, şi-a susţinut toate gradele didactice, a urmat cursuri în domeniul managementului educaţional, obţinând şi titlul de master în psihologie.

               N-a precupeţit niciun efort în dorinţa de a deveni un dascăl dedicat elevilor săi, conducându-se după principiul că pomului îi stă bine cu flori şi cu fructe.

De fapt, îi plăcea să ne spună că  ,,Noi înşine alcătuim o pădure generos aplecându-şi ramurile peste cei ce vin” , iar noi acum înţelegem că acesta era crezul profesoarei şi mesajul pentru cei ce sunt în slujba şcolii.

                A fost iniţiatoarea şi coordonatoarea apreciatelor publicaţii ,,Gaudeamus” (devenită ,,Otopeanu”), ,,Buletinul metodic multidisciplinar”, ,,Anuarul absolvenţilor” şi ,,Info Otopeni”.

Generaţii de elevi îşi amintesc cu dragoste de activităţile culturale, literare şi educative, precum Cenaclul literar ,,Aripi”, concursurile de creaţie şi de teatru. Rămân emblematice ediţiile concursului de teatru ,,D'ale lui Otopeanu”, în care au fost angrenaţi elevi, profesori, actori importanţi.

În perioada 1998-2014, din funcţia de director adjunct al liceului, a depus eforturi uriaşe pentru a promova imaginea şcolii în comunitate şi mai departe.

               În fiecare colţ al instituţiei regăsim amprenta profesoarei, directoarei, omului de cultură, îndrumătorului şi poate chiar a mentorului Ioana Ungureanu.

Doamna profesoară a fost un paradox: un spirit puternic, arzând ca o flacără, închis într-un trup fragil, delicat. Strălucirea acestei flăcări s-a materializat în volumul ,,Starea de întrebare”, un corolar al gândurilor şi întrebărilor dăruite comunităţii.

Am înţeles cu toţii din ultimul articol publicat în revista Info Otopeni (octombrie 2015) că şi-a îndeplinit menirea de a le da elevilor curajul de a zbura.

Ca şi porumbelul, simbol ales de colega noastră pentru liceul din Otopeni, în ziua de 13 noiembrie 2015, omul Ioana Ungureanu şi-a desfăcut larg aripile, înălţându-se spre Lumină.

 

Zbor înalt, curat şi multiplu colorat, precum ai strălucit în cei 52 de ani !

Dumnezeu s-o odihnească în pace !